Yargıtay’dan Wi-Fi Şifresi Kararı!

Wi-Fi şifrenizi isteyen birisine “Hayır” cevabı verdiğiniz oldu mu? WiFi şifrenizi başkasıyla paylaştığınızda kişinin yasa dışı işlere bulaşması halinde başınıza ciddi iş açabileceğine dair onlarca haber ve uyarı ile karşılaşmışsınızdır.

Yargıtay internet bağlantısının paylaşılması konusunda emsal niteliğinde bir karara imza atarak yaşanabilecekleri gözler önüne serdi. Facebook sayfasına küfür ve hareket içeren mesajlar gönderilen bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı.

İnternet bankacılığı için Yargıtay’dan emsal karar!

Bursa’da yaşanan bir eczacının internet bankacılığı üzerinden parasının çalınmasına yönelik davada Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. İşte Yargıtay’ın hırsızlığa karşı emsal kararı!

Yargıtay’ın Wi-Fi şifresi kararı emsal niteliğinde!
2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan davacı, mesajların gönderildiği IP adreslerinin davalılara ait olduğunu dile getirdi. Yargılamada davalıların cezalandırılmasına karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, bu haksız eylem neticesinde kişilik hakkının zedelendiğini belirterek, manevi tazminat talep etti.

Hürriyet tarafından paylaşılan habere göre, suçun işlendiği bilgisayarın internete bağlandığı hat sahipleri ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu.

Davalıların davacıyı hiç tanımıyor olmaları, sosyal, fiziki olarak aralarında manevi tazminata konu eylemi işlemelerini gerektirir bir ilişkinin olmaması, davalıların kişiliği, yapmış oldukları meslek her iki davalının da birbirini tanımamaları birlikte değerlendirildiğinde; manevi tazminata konu fiilin davalılar tarafından işlendiği hususunda yeterli kanıya ulaşılmadığına hükmetti.

Ceza Mahkemesi’nce davalı hakkında verilen HAGB kararının hukuk hakimini bağlamayacağına, diğer davalı hakkında ise verilen kesin hükmün Yargıtay denetiminden geçmeksizin kesinleştiği, bu davalı yönünden verilen hükmün de hukuk hakimini bağlamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Davacı bu kararı temyiz etti
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davacının Facebook sayfasına sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderildiğini hatırlatarak emsal nitelikte bir karara imza attı. Mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğu, davacının e-posta ve Facebook adreslerine mail ve mesaj atıldığı saatlerde, mailin ve mesajın bırakıldığı mail adresine davalıların internete çıkış yaptıkları IP adresi üzerinden bağlantı yapıldığı anlaşıldığı vurgulandı.

Mesajların gönderilmesinden hat sahibi davalıların sorumlu olduğunun belirtildiği kararda; “Bu nedenle; gönderilen mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmelidir. Bu yön gözetilmeden yanılgılı gerekçe ile davanın tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.” denildi.