SOME NEDİR, SOME EĞİTİMLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

 “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” na istinaden; Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması zorunlu kılınmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın olarka kullanımının çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiği ve bunun toplumda güvenlik kaygılarına yol açtığı da bir gerçektir.
Siber tehditler bireyleri, kurum ve kuruluşları hatta devletleri hedef almaktadır. Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar gerçekleştirmekte, teknik önemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Konunun önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak  yayınlanmıştır.

Bu Karar ile siber güvenliğe ilişkin program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamakamacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması esas alınmıştır.

Bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması siber güvenlik
çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması bakımlarından büyük
önem arz etmektedir.

Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem
Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Bu eylem planı
kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır.

Yine söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.

USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya
azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır. Bu bağlamda kurum ya da kuruluşların bünyesinde
etkin ve verimli bir Kurumsal SOME’nin kurulması, bu Kurumsal SOME’nin USOM ve varsa bağlı
olduğu Sektörel SOME ile diğer Kurumsal SOME’lerle koordineli çalışması ve işbirliği halinde olması
ulusal siber güvenliğimize katkı sağlayacaktır.  (Kaynak)

Kurumsal SOME Eğitimleri

Kurumsal SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Eğitimleri, Arizon Bilişim tarafından sertifikalı bir şekilde verilmektedir.

Eğitimin amacı Kurumsal SOME personelinin yetkinlik ve donanım kazanarak sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber olay müdahale koordinasyonu yapabilmesidir.

Arizon Bilişimin Kurumsal SOME eğitimleri hakkında detay bilgi ve fiyat teklifi almak için 0(212) 854 1603 nolu telefon hattından veya [email protected] adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz. Kurumsal SOME eğitimleri ile ilgili en kısa sürede geri dönüş sağlanarak teklifimizi size ileteceğiz.

SOME Hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sorularını iletmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.